Chuyển tới nội dung

Năm học 2024-2025

10.06.2024

Thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, Trường ĐHTN&MT HN thông tin công khai chất lượng đào tạo năm học 2024 - 2025.

Chi tiết xem tại đây

Tệp tin đính kèm: