Chuyển tới nội dung

Bế mạc Khảo sát chính thức Đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

21.01.2020

Toàn cảnh phiên bế mạc

Tham dự lễ bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài, về phía Trung tâm KĐCLGD, ĐHQGHN có TS. Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục Trung tâm. Về phía Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có GS.TSKH Đặng Ứng Vận - Trưởng đoàn; TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký; TS. Trần Hữu Lượng - Thành viên thường trực; PGS.TS Phạm Văn Quyết, PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, TS. Trịnh Hiền Mai, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải, PGS.TS Phạm Quốc Khánh là thành viên và ThS. Vũ Thị Mai Anh - Cán bộ giám sát.

Về phía Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có PGS.TS Hoàng Anh Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Bá Dũng - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Trần Duy Kiều - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Phạm Quý Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng Hội đồng tự đánh giá, lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các Khoa phụ trách 3 chương trình đào tạo được đánh giá đợt này cùng các cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Trường.

Sau 5 ngày làm việc tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, từ ngày 18 - 22/10/2019, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm KĐCLGD, ĐHQGHN đã nghiên cứu hồ sơ minh chứng của 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí thuộc 3 chương trình đào tạo gồm ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kế toán và Quản lý đất đai. Đoàn đánh giá ngoài đã làm việc trực tiếp với các cán bộ đầu mối phụ trách 3 chương trình đào tạo của 3 khoa, tổ chức thảo luận, phỏng vấn các nhóm đối tượng khác nhau cũng như thu thập ý kiến phản hồi và khảo sát cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường.

GS.TSKH Đặng Ứng Vận - Trưởng đoàn đánh giá ngoài báo cáo tại phiên bế mạc

Báo cáo tại phiên bế mạc, GS.TSKH Đặng Ứng Vận - Trưởng đoàn và TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký đoàn đánh giá ngoài đã trình bày các nguyên tắc, quan điểm đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các nội dung chủ yếu liên quan đến kết quả đánh giá 3 chương trình như: chương trình đào tạo, hoạt động dạy và học, đội ngũ giảng viên và nhân viên, người học, cơ sở vật chất, việc nâng cao chất lượng và quản trị kết quả đầu ra,... Đoàn cũng đưa ra các khuyến nghị để lãnh đạo Nhà trường cũng như Khoa Môi trường, Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Khoa Quản lý Đất đai tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực, của các bên liên quan và đảm bảo quyền lợi cho người học. Cụ thể, Nhà trường cần chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các bên liên quan, nhất là cán bộ, giảng viên vận dụng sáng tạo các nội dung như sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục, quản trị đại học tiên tiến; sử dụng thang do Likert, áp dụng OBE, phù hợp với chuẩn đầu ra…

TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký đoàn đánh giá ngoài báo cáo tại phiên bế mạc

Trong thiết kế, xây dựng, phát triển, cải tiến chương trình đào tạo cần tận dụng đầy đủ ý kiến, yêu cầu của các bên liên quan nhất là nhà tuyển dụng, sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên. Dựa vào dự báo tin cậy về xu thế việc làm, thị trường lao động đối với nguồn nhân lực về tài nguyên và môi trường. Chú trọng thế mạnh, vai trò trụ cột của Trường trong thích ứng cao và nhanh nhu cầu xã hội, biến động phức tạp của thị trường lao động và yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0,… Xây dựng một bản sắc riêng của Trường đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của xã hội, hướng tới phát triển Trường thành Trường Đại học bền vững đầu tiên của Việt Nam.

PGS.TS Hoàng Anh Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại phiên bế mạc

Phát biểu tại buổi bế mạc, PGS.TS Hoàng Anh Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá rất cao vai trò của công tác đánh giá ngoài các chương trình đào tạo. Đây là một bài học kinh nghiệm rất lớn, rất quý báu không chỉ của 3 khoa mà còn đối với cả Nhà trường. Hiệu trưởng nhấn mạnh: Thông qua đánh giá chương trình, các cá nhân, các đơn vị nhận thức rất rõ về tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Công tác kiểm định đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường sẽ nâng lên rõ rệt, đặc biệt với 3 khoa sau những khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài. Nhà trường đang hoàn thiện, nâng cấp phần mềm đào tạo, quản lý sinh viên phục vụ người học; thực hiện chế độ một cửa với một giáo viên chuyên trách quản lý trực tiếp các lớp, coi sinh viên là khách hàng, là đối tượng được phục vụ. Nhà trường sẽ rút kinh nghiệm trong việc xây dựng chương trình đào tạo và chỉ đạo các ngành còn lại trong việc chuẩn bị đánh giá kiểm định, trong công tác xây dựng chương trình phải bám sát mục tiêu về pháp lý và nâng cao chất lượng đào tạo. Hiệu trưởng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và cho biết, Nhà trường cam kết cùng với 3 khoa thực hiện tốt nhất các khuyến nghị, các đề nghị về cải tiến chất lượng. Đây là dịp rất ý nghĩa và có giá trị với Nhà trường để Nhà trường phát huy các thế mạnh, khắc phục những điểm còn tồn tại và tìm ra những giải pháp thực tiễn nhất để tiếp tục khẳng định giá trị của mình với xã hội.

TS. Phạm Anh Tuấn - Trưởng khoa Quản lý Đất đai phát biểu cảm ơn tại phiên bế mạc

Phát biểu cảm ơn Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, TS. Phạm Anh Tuấn - Trưởng khoa Quản lý Đất đai đại diện 3 chương trình đào tạo cho biết: Sau 5 ngày làm việc, cán bộ giảng viên và sinh viên của 3 khoa đã được làm việc, tiếp xúc với các chuyên gia trong đoàn đánh giá và được chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế của 3 chương trình đào tạo giúp 3 khoa có cái nhìn rõ hơn, rộng hơn. Từ đó xây dựng kế hoạch hành động để khắc phục những tồn tại, hạn chế và cam kết với Nhà trường và Đoàn đánh giá ngoài không ngừng cải tiến những mặt tồn tại, đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo của Nhà trường ngày càng tốt hơn nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của Ngành tài nguyên môi trường và của xã hội.

TS. Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD Trung tâm KĐCLGD, ĐHQGHN phát biểu tại phiên bế mạc

TS. Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục Trung tâm KĐCLGD, ĐHQGHN đã báo cáo tóm tắt toàn bộ các hoạt động của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cũng như ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tất cả các thầy cô giáo và các em sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong quá trình đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo của Nhà trường. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã luôn nhận được tinh thần hết sức cầu thị của lãnh đạo, cán bộ giảng viên và sinh viên của Nhà trường trong quá trình phối hợp triển khai khảo sát. TS. Đinh Văn Toàn nhận định: Hướng đến mục tiêu được cấp Giấy chứng nhận KĐCLGD là quan trọng, nhưng không phải là đích đến cuối cùng của Nhà trường. Quan trọng hơn là công tác cải tiến chất lượng sau đánh giá kiểm định, hoàn thiện các cơ chế và quy trình trong quản trị, điều hành và thực hiện để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường. Các công việc có thể bắt đầu từ hôm nay và ngay sau đợt đánh giá này.

Đại diện Trung tâm KĐCLGD, ĐHQGHN, Đoàn ĐGN và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ký biên bản hoàn thành khảo sát chính thức

Đợt đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo lần này của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có sự tham gia trực tiếp của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, giảng viên, cán bộ hỗ trợ, sinh viên, học viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp sử dụng lao động. Kết quả đánh giá ngoài ba chương trình đào tạo các ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kế toán và Quản lý đất đai theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức sẽ được công bố sau khi các bước tiếp theo được hoàn tất.

Bài và ảnh: Phòng truyền thông và tuyển sinh

Bài viết khác