Chuyển tới nội dung

Quy định tổ chức thi và báo điểm thi giữa học phần, thi kết thúc học phần

11.06.2021
Văn bản này qui định về việc tổ chức thi và báo điểm thi giữa học phần, thi kết thúc học phần, bao gồm: lập lịch thi, ra đề thi, coi thi, chấm thi và báo điểm thi; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị tham gia và kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thi giữa học phần và thi kết thúc học phần.
STTKý hiệu mẫuTên mẫu (Kèm theo Quyết định 2807/QĐ-TĐHHN)Đính kèm
M1Đề thiĐề thi giữa học phần/kết thúc học phầnTải tệp
M2Đáp án_TL,THĐáp án đề thi giữa học phần/kết thúc học phần (tự luận, thực hành trên máy tính)Tải tệp
M3Đáp án_VĐ,PTNĐáp án đề thi kết thúc học phần (vấn đáp, thực hành trong PTN)Tải tệp
M4TKHP <4TCMẫu Giấy báo điểm tổng kết học phần ít hơn 4TCTải tệp
M5TKHP ≥4TCMẫu Giấy báo điểm tổng kết học phần nhiều hơn hoặc bằng 4TCTải tệp
M6TKHP TT,ĐA,…Mẫu Giấy báo điểm tổng kết học phần thực tập, thực hành, đồ án môn học, niên luận, tham quan nhận thức, kiến tập,…Tải tệp
M7TKHP TTTNMẫu Giấy báo điểm tổng kết học phần thực tập tốt nghiệpTải tệp
M8TKHP TA1,2_ĐHMẫu Giấy báo điểm tổng kết học phần áp dụng các học phần Tiếng anh 1, Tiếng anh 2Tải tệp
M9Giữa HPMẫu Giấy báo điểm thi giữa học phầnTải tệp
M10BB1Biên bản coi thiTải tệp
M11BB2Biên bản xử lý SV vi phạm quy chế thiTải tệp
M12BB3Biên bản đính chính điểm thiTải tệp
M13BB4Biên bản đối thoại giữa cặp chấm lần 1 và cặp chấm phúc khảoTải tệp
M14Đơn phúc khảoĐơn xin phúc khảoTải tệp