Chuyển tới nội dung

Khảo thí

Quy trình chấm phúc khảo

STTKý hiệu mẫuTên mẫuĐính kèm01BM14Đơn xin phúc khảoTải tệp 
28.06.2021

Quy trình chấm thi tự luận

STTKý hiệu mẫuTên mẫuĐính kèm01M12Biên bản đính chính điểm thiTải tệp 
28.06.2021

Quyết định về việc sửa dổi, bổ sung một số điều trong Quy định tổ chức thi và báo điểm thi giữa học phần, kết thúc học phần

Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về việc định tổ chức thi và báo điểm thi giữa học phần, thi kết thúc học phần ban hành kèm theo Quyết định số...
22.06.2021

Quy định về việc biên soạn, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi giữa học phần và kết thúc học phần

Quyết định Quy định về việc biên soạn, quản lý và sử dựng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi giữa học phần và kết thúc học phần của Trường Đại học Tài nguyên và Môi...
22.06.2021

Thông báo bổ sung mẫu phản biện đề thi và lập danh sách GV ra đề, phản biện đề

STTKý hiệu mẫuTên mẫu (Kèm Thông báo 4244/TB-TĐHHN)Đính kèm01M15Mẫu phản biện Đề thi+HDTải tệp 
22.06.2021

Quy định tổ chức thi và báo điểm thi giữa học phần, thi kết thúc học phần

Văn bản này qui định về việc tổ chức thi và báo điểm thi giữa học phần, thi kết thúc học phần, bao gồm: lập lịch thi, ra đề thi, coi thi, chấm thi và báo điểm thi;...
11.06.2021