Chuyển tới nội dung

Quy định về việc biên soạn, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi giữa học phần và kết thúc học phần

22.06.2021
Quyết định Quy định về việc biên soạn, quản lý và sử dựng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi giữa học phần và kết thúc học phần của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

 

STTKý hiệu mẫu Tên mẫu (Kèm theo Quyết định 2808/QĐ-TĐHHN) Đính kèm
01M1Biên soạn bộ ngân hàng câu hỏi thi, đáp án ngân hàng câu hỏi thi, tổng hợp câu hỏi thi và cơ cấu đề thi tự luận, vấn đáp, thực hành Tải tệp
02M2Biên soạn bộ ngân hàng câu hỏi thi, tổng hợp câu hỏi thi và cơ cấu đề thi trắc nghiệm Tải tệp

 

Bài viết khác